:: Vyšná Rybnica Nachádza sa na južných svahoch podhoria Vihorlatské vrchy v nadmorskej výške 220 až 230 m n. m. v údolí riečky Okna vyvierajúcej v malebnom jazere Morské oko, asi 10 km na sever od okresného mesta. Pri pohľade južným smerom sa pred nami otvára panoráma najsevernejšej časti Potiskej nížiny - Východoslovenskej nížiny. Najnižší bod 183 m n. m. sa nachádza pri potoku Hliník, najvyšší je vrch Nežabec 1023 m n. m.. Keď vyjdeme z dediny do jej chotára, otvorí sa pred nami, pri pohľade od západu až na juhovýchod severným smerom, nádherný pohľad na Vihorlatské vrchy takmer výlučne s listnatými lesmi, najvyšším štvorhrbým Vihorlatom.

Prírodná rezervácia Machnatý vrch, bola vyhlásená v roku 1988 na ochranu rastlinného spoločenstva so vzácnym a ohrozeným zimoľubom okolikatým v kyslých bučinách Vihorlatských vrchov. Je to jedna zo 6 východoslovenských lokalít tohto druhu. Celková výmera prírodnej rezervácie je 3,18 ha.

História

K majetkom šľachticov z Michaloviec a Tibavy na panstve Jasenov okolo roku 1418 patrila aj táto dedina. V 16. storočí v maďarských názvoch v zmysle Malá Rybnička alebo Malá Rybnica. Rozkolísanosť maďarských názvov svedčí o tom, že ich tvorcovia, nepochybne šľachtici, preberali starší slovenský názov alebo ho neprimerane významovo rozširovali. Je zrejmé, že názov Rybnička vyjadril skutočnosť, že dedinu založili obyvatelia južne ležiacej dediny Rybnica ( teraz Malá Rybnica).

Usadili sa tam začiatkom 15. storočia, pred rokom 1418. V roku 1427 bola Rybnička novou dedinou a tamojší sedliaci, používajúc práv lehoty, ešte neboli povinní platiť daň kráľovi. Dedinu zaiste založili podľa zákupného, nemeckého práva. Šoltýsi v nej pôsobili ešte koncom 16. storočia. V roku 1567 tam zdanili štyri sedliacke domácnosti hospoddáriace na polovičných usadlostiach, teda od dvoch port. V roku 1588 boli tri domácnosti na polovičných a jedna na štvrtinovej usadlosti zdanené od 1,75 porty. Štyri domácnosti boli želiarske a šoltýstvo patrilo už trom rodinám.

V poslednej štvrtine 16. storočia sa do dediny prisťahovali noví usadlíci. V roku 1599 malo sídlisko 24 obývaných poddanských domov a 2-3 domy šoltýsov. Na prelome 16. a 17. storočia bola Rybnička stredne veľkou dedinou s takmer výlučne poddanským obyvateľstvom. V 17. a začiatkom 18. storočia väčšina poddanským obyvateľstvom.

V 17. a začiatkom 18. storočia väčšina poddaných dedinu opustila alebo vymrela. V roku 1715 hospodárilo 11 sedliackych, jedna želiarska domácnosť a stál tam aj vodný mlyn. Vyšná Rybnica patrila k dedinám so slovenským obyvateľstvom.
Mikroregión OKNA - spoznajte jeho krásy  Mikroregión:  Obce: 2005 by Dragovid