:: Ubrež Úbrež leží v Podvihorlatskej pahorkatine v nadmorskej výške okolo
130 m. Chotár je odlesnený, len na severnej časti sú listnaté lesy
- Karma s výmerou 315 ha.

História

Keď si roku 1337 jedna vetva šľachticov z Michaloviec rozdelila časť dedín panstva Michalovce, deľba sa vzťahovala aj na dedinu Úbrež. Názov dediny má v stotožňujúcom vzťahu názvy Jasenov a Úbrež. To svedčí o tom, že úbrežské sídlisko vzniklo na mieste prv patriacom k pôvodnému chotáru Jasenova. Zložený názov sa vyskytuje len v písomnostiach zo 14. storočia. Jednoduchý názov Úbrež, pravda vo viacerých maďarizovaných či pravopisných obmenách, vyskytuje sa pravidelne od druhej polovice 14. storočia. Ten korení v slovenskom slove breh a pôvodne ako chotárny názov označoval pozemky ležiace pri brehu potoka. Jeho tvar nepochybne svedčí o tom, že vznikol v slovenskom prostredí.

Z uvedených poznatkov vyplýva, že úbrež založili na majetku jasenov pravdepodobne poddaní z Jasenova pred rokom 1337, možno už v 13. storočí. V dedine bol kostol, v druhej polovici 14. storočia pravdepodobne ešte drevený, s priľahlým cintorínom, o čom je správa z roku 1374. Úbrež patril šľachticom z Michaloviecc a Tibavy do začiatku 15. storočia a bol majetkovou súčasťou panstva Jasenov. Neskôr ho získali šľachtici zo Stredy nad Bodrogom, Stretavy, Drahňova, Šóšovci, Daróciovci a iní.

V roku 1427 zdanili úbrežské sedliacke domácnosti okrem richtárovej daňou kráľovi od 22 port. Vtedy bol Úbrež stredne veľkou dedinou. Neskôr sa väčšina sedliakov odsťahovala. V roku 1567 zdanili 2 sedliacke domácnosti na celých a 8 na polovičných usadlostiach, teda od 6 port. V roku 1588 zdanili 11 sedliackych domácností na polovičných usadlostiach, spolu od 5,5 porty. Richtár, osem želiarskych domácností, slobodník (mlynár) a dve domácnosti, ktoré si stavali domy, daň neplatili.

V druhej polovici 16. storočia sa v úbreži usadili aj poddaní rusínskeho pôvodu. V dôsledku toho sa dedina opäť rozrástla. V roku 1599 stálo v sídlisku 37 obývaných poddanských domov. Koncom 17. storočia bol Úbrež veľkou dedinou. Vtedy mal okrem slovenského aj rusínske poddanské obyvateľstvo. V 17. a začiatkom 18. storočia poddaných ubúdalo. V roku 1715 hospodárilo 6 sedliackych domácností, roku 1720 9 sedliackych a 1 želiarska domácnosť. Okolo roku 1751 bol Úbrež gréckokatolíckou farnosťou. V 18. storočí mal najmä rusínske obyvateľstvo.

Obec bola oddávna známa svojimi jarmokmi, ktoré sa usporadúvali štyrikrát ročne až do skončenia 1. svetovej vojny. Obnovili sa v roku 1928, avšak v tom istom roku aj zanikli.
Mikroregión OKNA - spoznajte jeho krásy  Mikroregión:  Obce: 2005 by Dragovid