:: Unesco na Schengene SCHENGENSKÁ DOHODA

– postupné rušenie kontrol na hraniciach medzi štátmi Európskej únie. Pomenovaná podľa luxemburgskej dedinky Schengen, kde táto zmluva bola podpísaná 14. júna 1985. Na Slovensku vstúpila do platnosti 21. 12. 2007.

UNESCO

(angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru, ktorá sídli v Paríži. Svetové dedičstvo je program, ktorého cieľom je zachovať kultúrne diela a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva pre ďalšie generácie. V Zozname svetového dedičstva je zapísaných 890 pamiatok. Z toho je 689 kultúrnych pamiatok a 176 prírodných pamiatok. 25 pamiatok je v zozname tak kultúrneho, ako aj prírodného dedičstva.Slovenské pamiatky zapísané v UNESCO Kultúrne dedičstvo • 1. Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia – zapísané v r. 1993 • 2. Spišský hrad a okolie – v r. 1993; historické centrum Levoče, dielo majstra Pavla, vrátane najvyššieho gotického oltára na svete – 18,62 m z obdobia okolo r. 1510 – zapísané v r. 2009. • 3. Ľudová architektúra Vlkolínec, okr. Ružomberok – v r. 1993 • 4. Historické jadro mesta Bardejov – v r. 2000

Drevené kostoly Karpatského oblúka – v r. 2008

• 5. Rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove, okr. Bardejov • 6. Rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne • 7. Evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku • 8. Evanjelický artikulárny kostol v Hronseku, okr. Banská Bystrica • 9. Evanjelický artikulárny kostol v Leštinách, okr. Dolný Kubín (artikulárne kostoly sa stavali na základe zákonného článku, tzv. artikuly cisára Leopolda I. na konci 17. storočia za hradbami mesta) • 10. Gréckokatolícky Kostol sv. Mikuláša v Bodružali, okr. Svidník • 11. Gréckokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela v Ladomirovej, okr. Svidník • 12. Gréckokatolícky Kostol sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej, okr. Sobrance

Prírodné dedičstvo

• 1. Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu (Maďarsko) – v r. 1995 • 2. Dobšinská ľadová jaskyňa a Stratenská jaskyňa, okr. Rožňava – v r. 2000 • Pralesy: 3. Stužica, 4. Havešová a 5. Rožok v Národnom parku Poloniny, okr. Snina a 6. Vihorlat v rovnomennom chránenom krajinnom území, okr. Sobrance a Snina – v r. 2007Charakteristika kostolíkov východného obradu

Boli postavené v najchudobnejších územiach; spája ich nevšedná posvätná úcta k Tajomstvu, mystike a tradícii. Sú dôkazom remeselnej zručnosti našich predkov – postavené z jedľového dreva (stromy vyťaté vo vhodnom čase, aby čo najdlhšie odolávali poveternostným vplyvom), pokryté ručne vyrábanými drevenými šindľami, postavené bez jediného klinca (tie totiž symbolizovali umučenie Ježiša Krista). Všetky kostolíky sú rozdelené na tri časti – vstupnú časť (babinec – miesto pre ženy a nepokrstených), chrámovú loď a oltárnu časť, oddelenú od lode ikonostasom. Ikona (gr. ?????, eikón, obraz) je sakrálny obraz, zvyčajne „napísaný“ na dreve. Pochádza z byzantskej kultúry, používa sa teda v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi. Vyobrazuje Najsvätejšiu Trojicu, Ježiša Krista, Pannu Máriu, alebo veľkých svätcov (sv. Mikuláša, sv. Bazila Veľkého, sv. Juraja, biblické scény). Znázorňuje boj protikladov, svet dobra a zla, svet nadprirodze- ný a pozemský. Ikony tak predstavujú bránu do neba. Ich tvorba podlieha prísnym pravidlám, ktoré sa ani plynutím stáročí prakticky nemenia. Ikonostas – súbor ikon, oddeľuje ako stena vstup do oltárnej časti – svätyne. Azda najznámejším maliarom ikon bol Rus Andrej Rubľov (1360 ? - 1430).Drevený kostol na Schengene, zapísaný v Zozname UNESCO

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Mikuláša Biskupa (3./4. st. v Myre, Malá Ázia, dnešné Turecko) v Ruskej Bystrej, okr. Sobrance bol postavený približne v r. 1720 – 1730. Jednoloďový zrubový kostol s trojpriestorovou kompozíciou: svätyňa, loď a babinec. Na západnej strane je zvonica, nad svätyňou je umiestnená menšia vežička, tzv. sanktusník (lat. sanctus = svätý). V rokoch 2001–2002 sa uskutočnila komplexná obnova kostola (strecha z ručne štiepaného dreveného šindľa, konzervácia všetkých drevených prvkov). Adresa: Ruská Bystrá, 072 64 Podhoroď, okr. Sobrance Tel.: 056/658–40–71 (Obecný úrad) V Zozname UNESCO sú aj gréckokatolícke Kostoly sv. Mikuláša v Bodružali a sv. Michala Archanjela v Ladomirovej v okr. Svidník.

Drevené kostolíky, ktoré nie sú zapísané v Zozname UNESCO – Inovce – Hrabová Roztoka – Kalná Roztoka – Uličské Krivé – Ruský Potok - Topoľa

„Môj dom bude domom modlitby ...“ (Lk 19,46)Karpatské bukové pralesy na Schengenskej hranici

Sú cezhraničným prírodným svetovým dedičstvom. Ich jedinečnosť spočíva v tom, že sa zachovali v takom stave, v akom rástli tisícky rokov.

Rozlišujú sa tri vývojové štádiá pralesa 1. dorastanie (les mladší ako 150 rokov) 2. optimum (150 – 250 rokov) 3. rozpad (nad 250 rokov) stromy hynú a prirodzený cyklus sa opakuje

Desať lokalít Karpatských bukových pralesov

Slovensko (4): Stužica – Bukovské vrchy, Havešová, Rožok a Vihorlat Ukrajina (6): Stužica – Užok, Čornohora, Kuzij – Trybušany, Maramoroš, Svydovec, Uholka – Široký luh. Hlavnou drevinou karpatských bukových lesov je buk lesný (Fagus sylvatica). Spolu s jedľou bielou (Abies alba) vytvárajú vzácne spoločenstvá.

Pralesy v Národnom parku Poloniny

Národný park Poloniny (názov pochádza z ukrajinčiny a znamená „horské lúky“, ktoré začínajú nad hornou hranicou lesa, v oblastiach nad 1000 m n.m.) nachádza sa na hranici s Poľskom a Ukrajinou. Osobitosť územia zvýrazňuje skutočnosť, že je to jediná biosférická rezervácia na svete, ktorá sa rozprestiera na území troch krajín. Tieto sa stretávajú na najvyššom bode, ktorým je Kremenec (1210 m.n.m.)Stručná charakteristika územia

– Najväčší komplex pôvodných bukovo-jedľových lesov v Európe (30 000 ha), ktoré miestami prechádzajú až do pralesov. – Rozsiahle miesto výskytu vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. – Žijú tu veľké šelmy – medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá. Na Slovensku iba tu žije zubor hôrny vo voľnej prírode. – Vodná nádrž Starina – najväčší rezervoár pitnej vody na Slovensku, 60 mil. m3. Odtiaľ sú zásobované aj mestá Prešov a Košice. – Obec Nová Sedlica, najvýchodnejšia na Slovensku, je hlavným východiskom pre návštevu Polonín. 1. Stužica – plocha jadrového územia 2 950,00 ha (NPR – 761,49 ha) Svojou rozlohou a zachovalosťou lesa je unikátom tak na Slovensku, ako aj v celej Európe. Tu sa nachádzajú prírodné rezervácie, povestná Riaba skala, Pľaša, Šípková a Udava. 2. Havešová – plocha jadrového územia 171,32 ha Patrí medzi najstaršie prírodné rezervácie v NP Poloniny (1964). Raritou z celosvetového hľadiska je buk s výškou 56 m. 3. Rožok 67,13 ha Aj tu prevažuje takmer čistý bukový prales. Najväčšia časť lesov rezervácie je v štádiu dorastania a optima. Prales je hniezdiskom sovy belavej. 4. Vihorlat 2 578,00 ha Turista tu nájde rozsiahly komplex bukových pralesov, ktorý sa tiahne pozdĺž oblúka hlavného hrebeňa Vihorlatských vrchov severne od jazera Morské oko. Zahŕňa vrchol Vihorlatu a časť Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat. Výškové rozpätie 630 – 1 076 m n.m. Iba zriedkavo sa vyskytuje jedľa biela, javor horský a jaseň štíhly.

„Na starom kmeni vyrastá nový život...“Mikroregión Okna

Pomenovaný podľa rovnomennej riečky, ktorá vyteká z Morského oka. Tvorí ho 8 obcí: Remetské Hámre, Vyšné Remety, Vyšná Rybnica, Jasenov, Ruskovce, Úbrež, Fekišovce a Nižná Rybnica.

Morské oko

Národná prírodná rezervácia Morské oko bola vyhlásená v roku 1984 na ochranu jeho biologických hodnôt, flóry a fauny v jeho okolí. V Európe unikátne jazero vzniklo v dôsledku vulkanickej činnosti – zosuv pôdy prehradil údolie potoka Okna. Súčasná podoba jazera existuje od osemdesiatych rokov 19. storočia, keď bola dobudovaná hrádza. Hladina vody stúpla o 5 m a jeho plocha sa zväčšila na 13,80 ha. Dnes má hĺbku 25 m. Žijú tu najmä pstruhy a raky, indikátory čistej vody. Lov rýb, ale aj zber húb sú v tejto oblasti prísne zakázané. Pozdĺž potoka Okna viedla lesná železnička cez Remetské Hámre až do Michaloviec – postavená v r. 1920 -24 v dĺžke 43 km, ktorou sa zvážalo drevo. Jej pozostatky sú na niektorých miestach ešte dobre viditeľné.

Ubytovanie a stravovanie:

Ubytovňa Obecného úradu Remetské Hámre Tel. 056/659–52–36 Poľovnícka reštaurácia, Remetské Hámre 214 Tel.: 0905–785–481, 056/659–52–14 Kaštielik Remetské Hámre, Tel. 056/659–52–36 Motorest – RYBNIČKA Tel. 056/659–52–62, e-mail: ryby@centrum.sk Pstruhová farma – DUHÁK, Vyšná Rybnica Tel. 0908–953–450, 056/659–50–40 Penzión Valéria, Vyšná Rybnica 153 Tel. 0907–144–012, 0908–337–426 Turistické známkové miesta www.turisticke-znamky.sk

NÁUČNÉ CHODNÍKY

1. Remetské Hámre 276 m. n. m. – Morské oko 618 m. n. m., nenáročná, 2:35 hod. (7 zastávok) 2. Lesnícky náučný chodník okolo Morského oka, 618 m. n. m. – 2,7 km, nenáročná, 1:00 hod. (9 zastávok) 3. Morské oko – Sninský kameň, 1005 m. n. m. – 4 km, stredne náročná, 2:30 hod. – Sninské rybníky, 275 m. n. m. – 8 km, nenáročná, 2:15 hod. (10 zastávok) Sninský kameň – plocha 5,59 ha, z toho skalné útvary 1,62 ha. Výška vrcholovej plošiny je 15 – 20 m, dĺžka 300 m. Po výstupe železnými schodíkmi sa návštevníkovi naskytne nádherný pohľad na Morské oko, okolité dediny a široké okolie. Vrchol Sninského kameňa ozdobuje viacero chránených rastlín, medzi inými napríklad atraktívny plamienok alpínsky, zvonček okrúhlolistý a horec luskáčovitý.

NOVOOTVORENÉ TURISTICKÉ CHODNÍKY V ROKU 2009

Remetské Hámre – Falašov potok – Pilníkova lúka – – Pod dielom – Ruská Bystrá (Dĺžka trasy: 14 km, prevýšenie: +540, klesanie – 402 m, čas: 3:45 hod., náročnosť: stredná, vhodná aj pre cyklistov – ale obtiažna!) Krivec – Bejla kopec – Strihovská poľana – Krivec Na parkovisku Krivec odbočíme za mostíkom vpravo proti prúdu potoka, (dĺžka trasy: 3 km, prevýšenie: +410 m, čas: 1:20 hod., späť 0:55 hod., náročnosť: stredná, nevhodná pre cyklistov!)

CYKLOTRASY

Michalovce – Morské oko a späť Michalovce – Jovsa (prameň) – Remetské Hámre – Morské oko (628 m n. m.) – Jovsa – Lúčky (hrádza) – Michalovce (dĺžka trasy: 66 km, prevýšenie: 500 m, čas: 4 hod., náročnosť: stredná) Okolo Vihorlatu Michalovce – Šírava – Remetské Hámre – Potašná (*) – Strihovské sedlo – Pri Umretom – Snina – Kamenica nad Cirochovou – Ptičie – – Porúbka – Vinné – Michalovce (dĺžka trasy: 90 km, prevýšenie: 650 m, čas: 6 hod., náročnosť: ťažká) (*možná návšteva Morského oka, + 10 km.) Morské oko – Sobrance – Senné rybníky – Michalovce Morské oko – Remetské Hámre – Jasenov – Sobrance – Kristy – – Svätuš – Blatné Remety – Senné rybníky – Michalovce (dĺžka trasy: 45 km, prevýšenie: 500 m, čas: 3 hod., náročnosť: ľahká) Remetské Hámre – Úbrež – Senné rybníky – Michalovce Remetské Hámre – Úbrež – Veľké Revištia – Blatné Remety – Senné rybníky – Iňačovce – Michalovce (dĺžka trasy: 37 km, prevýšenie: 500 m, čas: 2,5 hod., náročnosť: ľahká)

Mikroregión OKNA - spoznajte jeho krásy  Mikroregión:  Obce: 2009 by dragovid